FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

समाजिक विकास शाखा

कार्यालय शाखा फोन Email
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
उद्योग ठाउँसारी सिफारिस
सबैको जानकारीका लागि ,
कार्यालय सहयोगी पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
२२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि
संविधान दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा आज मिति २०७५ असोज ३ गते भएको कार्यक्रमको झलकहरु , , , ,
दुध मिसन अन्तरगत साझेदारीमा भैंसी प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन गर्न ईच्छुक कृषक समूह/ समिति तथा सहकारी बाट प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना
लेकवेशी नगरपालिकाको ८ औ नगरसभा सम्पन्न
स्थगित गरिएको हलुका सवारी चालक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना
लेकबेशी नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न

Pages