FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

८०/८१ 05/20/2024 - 13:15

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

८०/८१ 04/25/2024 - 14:55 PDF icon CamScanner 04-25-2024 14.39.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

८०/८१ 03/22/2024 - 17:02 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

विभिन्न योजनाहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

८०/८१ 03/14/2024 - 13:13 PDF icon CamScanner 03-14-2024 13.03.pdf

विभिन्न योजनाहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 02/29/2024 - 11:33 PDF icon CamScanner 02-29-2024 10.52.pdf

विभिन्न योजनाहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 02/27/2024 - 10:21 PDF icon CamScanner 02-26-2024 14.01.pdf

विभिन्न योजनाहरुको बोलपत्र दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 02/21/2024 - 11:56

विभिन्न योजनाहरुको बोलपत्र दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 02/20/2024 - 12:09

विभिन्न योजनाहरुको बोलपत्र दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

८०/८१ 02/13/2024 - 07:19 PDF icon CamScanner 02-12-2024 14.13.pdf

विभिन्न योजनाहरूको सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना

८०/८१ 01/22/2024 - 11:48 PDF icon Notice 10-08.pdf

Pages