FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

औषधी आपूर्ति सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

७७/७८ 10/25/2021 - 13:09

बोलपत्र आह्वान

७८/७९ 10/25/2021 - 13:08

आ.व २०७८/७९ को नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा विक्रि वितरणको लागी बोलपत्र आह्वान

७८/७९ 09/18/2021 - 07:08

दरभाउ-पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/02/2021 - 08:44

दोश्रो पटक प्रकासित दरबाउपत्र सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 06/27/2021 - 10:12

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 06/17/2021 - 14:25

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 06/13/2021 - 22:13

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

७७/७८ 06/10/2021 - 11:19

सेनेटरी प्याडको खरीद र आपूर्ति को खरीद को लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७७/७८ 04/28/2021 - 13:33

15 बेडको अस्पताल भवनको निर्माणको लागि बोलपत्रको सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 04/12/2021 - 08:58 PDF icon 4x28_Notice Active AD.pdf

Pages