FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सूचना प्रकाशनको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 07/19/2023 - 12:20 PDF icon विज्ञापन प्रकाशनको दररेट.pdf

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना ।

२०७९/८० 05/26/2023 - 20:04 PDF icon सूचना एम्बुलेन्स_20230526_0001.pdf

स्टिल पार्ट्स खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धि सूचना ।

२०७९/८० 01/12/2023 - 15:15

बोलपत्र आह्वान

७८/७९ 01/30/2022 - 08:33

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

७८/७९ 01/30/2022 - 08:23

बोलपत्र आह्वान

७८/७९ 01/30/2022 - 08:17

औषधी आपूर्ति सम्वन्धी सिलवन्दी दरभाउपत्र आहवानको सूचना

७७/७८ 10/25/2021 - 13:09

बोलपत्र आह्वान

७८/७९ 10/25/2021 - 13:08

आ.व २०७८/७९ को नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा विक्रि वितरणको लागी बोलपत्र आह्वान

७८/७९ 09/18/2021 - 07:08

दरभाउ-पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 07/02/2021 - 08:44

Pages