FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

वडा नं ०७ * वडामा सम्पर्क गर्दा वडा सचिव/वडा अध्यक्षको फोन वा ई-मेलमा सम्पर्क गर्नुहोला ।