FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा तगा संरक्षण भत्ता वापत तेश्रो किस्ताा भुक्तानी विवरण । ८०/८१ Monday, April 8, 2024 - 10:08 PDF icon 3rd web.pdf
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने छुट लाभग्राहीहरुको बैंक खातामा रकम दाखिला भएको विवरण । ८०/८१ Tuesday, February 6, 2024 - 09:49 PDF icon छुट.pdf
लेकवेशी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नं १,देखि ७ सम्मका सा.सु भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको खातामा ETF(Electronic Fund Transfer) मार्फत रमक जम्मा भएको विवरण । ८०/८१ Wednesday, January 17, 2024 - 04:30 PDF icon 1 to 7 suc.pdf
आ.व.०८०।०८१ वडा नं ८,९ र १० का सा.सु प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु बैंक खातामा रकम जम्मा भएको विवरण । ८०/८१ Saturday, January 6, 2024 - 10:54 PDF icon 8 VRS.pdf, PDF icon 9vrs.pdf, PDF icon 10 vrs.pdf
२०७७/७८ तेश्रो चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्रही विवरण ७७/७८ Tuesday, March 17, 2020 - 21:33 PDF icon Surkhet_Lekbesi_7_2077_78_30487.pdf