FAQs Complain Problems

वडा नं ०५ * वडामा सम्पर्क गर्दा वडा सचिव/वडा अध्यक्षको फोन वा ई-मेलमा सम्पर्क गर्नुहोला ।