FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 04/09/2024 - 13:06 PDF icon उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०.pdf
सुचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन ऐन २०८० ८०/८१ 03/07/2024 - 12:29 PDF icon तथ्याङ्क ऐन_लेकबेशी 1.pdf
लेकवेशी नगरपालिकको स्वास्थ्य ऐन २०८० ८०/८१ 03/07/2024 - 12:28 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकको स्वास्थ्य ऐन २०८० (2).pdf
शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/29/2024 - 16:04 PDF icon शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०८० final.pdf
शिक्षक काज व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 02/29/2024 - 16:03 PDF icon शिक्षक काज व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०८० final.pdf
लेकवेशी नगरपालिका विनियोजन ऐन २०८० ८०/८१ 02/29/2024 - 16:01 PDF icon विनियोजन ऐन final.pdf
लेकवेशी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 11/26/2023 - 14:40 PDF icon आर्थिक ऐन final.pdf
होमस्टे (घरवास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:16 PDF icon होमस्टे (घरवास) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:15 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको व्यापार व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९ २०७९/८० 05/23/2023 - 16:15 PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf

Pages