FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेकबेशी नगरपालिकको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:31 PDF icon लेकबेशी नगरपालिकको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:30 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको न्यायिक समिति कार्यबिेधि सम्बन्धि ऐन २०७५.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्विधि २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:29 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्विधि २०७४.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:28 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
लेकबेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:27 PDF icon लेकबरेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्विधि नियमित गर्ने एैन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:26 PDF icon प्रशासकीय कार्विधि नियमित गर्ने एैन २०७५.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७५/७६ 09/16/2018 - 10:25 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
२२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2018 - 10:21 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
१. लेकबेशी नगर पालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/11/2018 - 15:47 PDF icon १. लेकबेशी नगर पालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ विधेयक.pdf
नगरपालिका विनियाेजन एेन, २०७४ ७४/७५ 10/11/2017 - 10:11 PDF icon लेकवेशी नगरपालिका विनियोजन एैन २०७४.pdf

Pages