FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 07/01/2022 - 13:12 PDF icon Lekbeshi Rajpatra Gha Barga (For Web)_2.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/01/2022 - 13:11 PDF icon Lekbeshi Rajpatra Aarthik Yein-2078-079 For Web_2.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 05/27/2022 - 13:08 PDF icon 2-Eco-conservation(Karyabidhi) Rajpatra set.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७८/७९ 05/27/2022 - 13:07 PDF icon 1-Eco-conservation Act (Rajpatra set).pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७८/७९ 05/27/2022 - 13:06 PDF icon Lekbeshi Rajpatra (Aarthik Aain)-2078_2.pdf
लेकवेशी नगरपालिका को मेला महोत्सब व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:41 PDF icon 1-Rajpatra (Simta mela-mahotsab) for Website.pmd_.pdf
संछिप्त वातावारणीय अध्यन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:37 PDF icon 2-Eco-conservation(Karyabidhi) Rajpatra set.pdf
कृषि तथा पशुपन्छी विकाश ऐन २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:33 PDF icon Krishi and Pashupanchhi set(Rajpatra).pdf
विपद जाेखिम न्यूनीकरण ऐन २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:31 PDF icon Bipad-Jokhim-Set(Rajpatra).pdf
अपांग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/30/2019 - 12:06 PDF icon अपांग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf

Pages