FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि तथा पशुपन्छी विकाश ऐन २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:33 PDF icon Krishi and Pashupanchhi set(Rajpatra).pdf
विपद जाेखिम न्यूनीकरण ऐन २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:31 PDF icon Bipad-Jokhim-Set(Rajpatra).pdf
अपांग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 12/30/2019 - 12:06 PDF icon अपांग परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७६.pdf
अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ ७६/७७ 12/30/2019 - 12:05 PDF icon अटो तथा ई-रिक्सा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६.pdf
आर्थिक एेन २०७६ ७६/७७ 12/30/2019 - 12:03 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 12/30/2019 - 10:56 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको कृषि प्रवर्धन ऐन २०७४ ७४/७५ 11/20/2019 - 14:59 PDF icon लेकवेशी नगरपाल.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७५/७६ 09/17/2018 - 12:10 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको सहकारी ऐन २०७४.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:34 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको कृर्षि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:33 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको कृर्षि व्यवसाय प्रवर्द्बन ऐन २०७४.pdf

Pages