FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेकवेशी नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 19:57 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 19:56 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 19:55 PDF icon स्थानीय तह आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (2).pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2023 - 16:26 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, २०७५.pdf
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९ २०७९/८० 02/12/2023 - 12:13 PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ २०७९/८० 02/07/2023 - 19:45 PDF icon लेकवेशी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक/अप्राविधिक र कार्यालय सहयोगी कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 09/04/2022 - 12:52 PDF icon Karar Janashakti Bebasthapan Karyabidhi 2079 (Lekhbeshi Municipality)_for Correction_4.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको एम.वि.वि.एस. अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०७९ २०७९/८० 08/24/2022 - 16:43 PDF icon एम.बि.बि.एस. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०७९ राजपत्र छपाई (1).pdf
शिक्षा ऐन २०७८ ७८/७९ 07/01/2022 - 13:13 PDF icon Education act 2078 _Lekbeshi_For Print_2.pdf
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 07/01/2022 - 13:12 PDF icon Lekbeshi Rajpatra Gha Barga (For Web)_2.pdf

Pages