FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेकवेशी नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक/अप्राविधिक र कार्यालय सहयोगी कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 09/04/2022 - 12:52 PDF icon Karar Janashakti Bebasthapan Karyabidhi 2079 (Lekhbeshi Municipality)_for Correction_4.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको एम.वि.वि.एस. अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०७९ २०७९/८० 08/24/2022 - 16:43 PDF icon एम.बि.बि.एस. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन २०७९ राजपत्र छपाई (1).pdf
शिक्षा ऐन २०७८ ७८/७९ 07/01/2022 - 13:13 PDF icon Education act 2078 _Lekbeshi_For Print_2.pdf
घ वर्गको निर्माण ब्यवसायी ईजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७८/७९ 07/01/2022 - 13:12 PDF icon Lekbeshi Rajpatra Gha Barga (For Web)_2.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ ७८/७९ 07/01/2022 - 13:11 PDF icon Lekbeshi Rajpatra Aarthik Yein-2078-079 For Web_2.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 05/27/2022 - 13:08 PDF icon 2-Eco-conservation(Karyabidhi) Rajpatra set.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक श्रोत संरक्षण सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७ ७८/७९ 05/27/2022 - 13:07 PDF icon 1-Eco-conservation Act (Rajpatra set).pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७८/७९ 05/27/2022 - 13:06 PDF icon Lekbeshi Rajpatra (Aarthik Aain)-2078_2.pdf
लेकवेशी नगरपालिका को मेला महोत्सब व्यवस्थापन कार्यविधि ऐन २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:41 PDF icon 1-Rajpatra (Simta mela-mahotsab) for Website.pmd_.pdf
संछिप्त वातावारणीय अध्यन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 04/11/2021 - 10:37 PDF icon 2-Eco-conservation(Karyabidhi) Rajpatra set.pdf

Pages