FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेकबेशी नगर पालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्विधि २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:29 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको नगर सभा सञ्चालन कार्विधि २०७४.pdf
लेकबेशी नगर पालिकाको एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:28 PDF icon लेकबेशी नगर पालिकाको एफ एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
लेकबेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:27 PDF icon लेकबरेशी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 09/16/2018 - 10:26 PDF icon प्रशासकीय कार्विधि नियमित गर्ने एैन २०७५.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि ७५/७६ 09/16/2018 - 10:25 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि.pdf
२२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/16/2018 - 10:21 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
१. लेकबेशी नगर पालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/11/2018 - 15:47 PDF icon १. लेकबेशी नगर पालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ विधेयक.pdf
नगरपालिका विनियाेजन एेन, २०७४ ७४/७५ 10/11/2017 - 10:11 PDF icon लेकवेशी नगरपालिका विनियोजन एैन २०७४.pdf
टाेल विकास संस्था संचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 10/11/2017 - 10:01 PDF icon Tol Bikash.pdf
लेकवेशी नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 10/11/2017 - 09:57 PDF icon लेकवेशी नगरपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४.pdf

Pages