FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लेकवेशी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 20:07 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९/८० 04/15/2023 - 20:04 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 20:02 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 20:01 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 19:57 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 19:56 PDF icon लेकवेशी नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
लेकवेशी नगरपालिकाको आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९/८० 04/15/2023 - 19:55 PDF icon स्थानीय तह आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (2).pdf
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/12/2023 - 16:26 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यविधि, २०७५.pdf
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९ २०७९/८० 02/12/2023 - 12:13 PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन २०७९ २०७९/८० 02/07/2023 - 19:45 PDF icon लेकवेशी नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९.pdf

Pages