FAQs Complain Problems

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको आयोजनामा २०८१ जेष्ठ १३ गते लेकवेशी नगरपालिका सभाहलमा नगरपालिकामा संचालन भै रहेका कार्यक्रमहरुको समिक्षा सम्पन्न

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमको आयोजनामा २०८१ जेष्ठ १३ गते लेकवेशी नगरपालिका सभाहलमा नगरपालिकामा संचालन भै रहेका कार्यक्रमहरुको प्रगती अवस्थाका बारेमा जानकारी तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम
सम्पन्न भएको छ ।

आर्थिक वर्ष: