FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

VSO International Committee members र लेकवेशी नगरपालिका जन प्रतिनिधि भेटघाट कार्यक्रम

मिति २०७९ भाद्र २४ गते लेकवेशी नगरपालिकामा लेकवेशी नगर प्रमुख श्री उमेश कुमार पौडेल, उप-प्रमुख  विमला खड्लुक , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पहलमान अधिकारी, विपद फोकल पर्सन केशर बहादुर डाँगी तथा कृषक समूह, शैक्षिक संस्था प्रतिनिधि, Big sisters प्रतिनिधि लगायतले भेट गरि VSO ले संचालन गरेका योजनाहरु संचा

Pages