FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सूचना तथा समाचार

तालिममा सहभागी हुनकालागी आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा

घरेलु तथा साना उद्याेग विकास समितिको मिति २०७५/०८/२७ च नं २३७२  को पत्रानुसारको सुचना र आवेदन फारम यसै साथ संलग्न छ ।  इच्छुक महानुभावहरुले आ - आफ्नाे वडा कार्यालयमा गइ फारम भरी पेश गर्नुहोला ।

तालिमको विषयहरु :

१. शैलुन तालिम

२. डकर्मी तालिम

३. प्लम्विङ तालिम

दस्तावेज: 

लेकवेशी नगरपालिका जनप्रतिनिधि हरुलाइ स्वास्थ्य सम्वन्धी एक दिने अभिमुखीकरण तालिम

लेकवेशी नगरपालिका नगर स्वास्थ्य शाखाले लेकवेशी नगरपालिका जनप्रतिनिधिहरुको लागी एक दिने अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्यो जसमा लेकवेशी नगरपालिका नगर प्रमुख उप प्रमुख तथा अन्य जन प्रतिनिधिहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रममा नसर्ने रोगहरु , त्यसका कारणहरु ,रोकथामका उपायहरु तथा रोकथामका लागी सरोकारवाल

Pages