FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७८/७९

अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सेवा स्थगन सम्बन्धमा ।

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, लेकवेशी, कल्याण को सूचना,

लेकवेशी नगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना

मिति २०७९ बैशाख ०८ गते लेकवेशी नगरपालिकामा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना भएको छ । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, कर्णाली प्रदेशबाट खटिई आउनुभएका निर्वाचन अधिकृत श्री दिपेन्द्रनाथ योगी, नगर प्रमुख, नगर उप-प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुरक्षा निकाय प्रतिनिधि,

जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका लागी क्षमता अभिवृद्धि योजना तर्जुमा कार्यक्रम सम्बन्धि छलफल तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिका मा मिति २०७८ चैत्र ३० गते जन प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका लागी क्षमता अभिवृद्धि योजना तर्जुमा कार्यक्रम सम्बन्धि छलफल तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । लेकवेशी नगरपालिकाको आयोजना र प्रदेश सु-शासन केन्द्र, वीरेन्द्रनगरको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा जन-प्रतिनिधि तथा कर्मचार

Pages