FAQs Complain Problems

७८/७९

अन्तिम सूचना प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको बारेमा

दस्तावेज: 

स्थानीय तह सँग योजना तर्जुमा सम्बन्धि समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिकामा मिति २०७९ जेष्ठ ३१ गते अपाङ्ग सशक्तीकरण केन्द्र , सुर्खेतको आयोजनामा लेकवेशी नगरपालिकाका कार्यपालिका

कर्मचारी विवरण

दस्तावेज: 

समन्वयात्मक बैठकमा उपस्थित हुने बारे

Pages