FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७८/७९

एम.वि.वि.एस अध्ययन छात्रवृत्तिको लागि छनौट गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्री वितरण तथा अन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान

एम.बि.बि.एस अध्ययन छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान सम्बन्धि सूचना ।

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

Pages