FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

लेकबेशी नगरपालिका को नगरकार्यपालिकाबाट स्विकृत भई सम्झौता भएका योजना हरुको विवरण

लेकबेशी  नगरपालिका को   नगरकार्यपालिकाबाट  स्विकृत  योजना हरुको  विवरण  तपसिल  बमोजिम रहेको व्यहोरा  अनुरोध  छ।

दस्तावेज: 

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी नगरपालिकाको सूचना

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी  नगरपालिकाले जारी  गरेको सूचना

दस्तावेज: 

फलफुलको बिरुवा वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको सूचना

 फलफुलको  बिरुवा   वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको  सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकासित गरिएको ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको मिति

दस्तावेज: 

प्रश्ताव आव्हान सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस लेकवेशी‍‍ .............................

दस्तावेज: 

योजना सम्मन्धमा ।

सबै वडा कार्यालय

दस्तावेज: 

Pages