FAQs Complain Problems

२०७९/८०

वार्षिक जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता परीक्षा संचालन हुने सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

झुप्रा सौर्य विद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व २०७९/८० को तेश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न ।

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व २०७९/८० को तेश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई लेकवेशी नगरपालिकाको आयोजना र सक्रिय परामर्श सेवा प्रा.लि को सहजीरणमा मिति २०८० आषाढ २९ गते लेकवेशी नगरपालिका वडा नं ४ को भवनमा सम्पन्न भएको छ । नगर प्रमुख उमेश कुमार पौडेलको अध्यक्षता, नगर-उप प्रमुख विमला खड्लुकको विशेष आतिथ्यता

लेकवेशी नगरपालिकाको १३ औं नगरसभा सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिकाको १३ औं नगरसभा मिति २०८० आषाढ २७ गते समापन भएको छ । नगर प्रुमख श्री उमेश कुमार पौडेलको आतिथ्यतामा

Pages