FAQs Complain Problems

२०७९/८०

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

दादुरा,रुवेला खोप अभियान सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिकामा मिति २०८० जेष्ठ २४ गते जन प्रतिनिधिहरुका लागि दादुरा,रुवेला खोप अभियान सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  नगर प्रमुख श्री उमेशकुमार पौडेल को अध्यक्षता, 

बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा । सम्पूर्ण संघसंस्थाहरु,लेकवेशी नगरपालिका

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना ।

प्रथम पटक प्रकाशित मितिः- 20८०/०२/१२

बोलपत्र आह्वान

Pages