FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

लेकवेशी नगरपालिकाको १४ औं नगरसभा सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिकाको १४ औं नगरसभा मिति २०८० माघ २२ गते सम्पन्न भएको छ ।  मिति २०८० माघ २२ गते  नगर प्रुमख श्री उमेश कुमार पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको  नगरसभाको दोश्रो बैठकले  २०८०/०८१ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार नगरपालिका र १० वटै वडाबाट पेश भई २८औं नगर कार्यपालिका बैठक मार्फत नगरसभाको पहिल

खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको दिगोपना तथा सुचारुपना सम्बन्धि  हेलो धारा कार्यक्रम अभिमुखीकरण सम्पन्न

एकीकृत जलश्रोत ब्यवस्थापन परियोजना हेल्भेटास नेपाल समाज जागरण केन्द्र (स्याक) नेपाल र लेकबेशी नगरपालिकाको साझेदारीमा जनवरी २०२४ देखी पालिकामा खानेपानी तथा सरसफाई योजनाको दिगोपना तथा सुचारुपना सम्बन्धि 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनको अन्तिम नतिजा २०७९-८०

Pages