FAQs Complain Problems

नगर कृषि शाखाको महत्वपूर्ण सुचना

लेकबेशी नगरपालिका नगर  कृषि शाखाले  कृषक हरुलाई लक्षित गरी देहाय  बमोजिमका कार्यक्रम हरु आयोजना गरेकाले ईच्छुक कृषक महानुभावहरुले  लेकबेशी नगर कृषि शाखामा सम्पर्क राख्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: