FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

विभिन्न योजनाहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

दस्तावेज: 

विभिन्न योजनाहरुको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

दस्तावेज: 

Pages