FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान

सेनेटरी प्याडको खरीद र आपूर्ति को खरीद को लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

Invitation for Bids

 

Lekbeshi Municipality

Office of the Municipal Executive

Kalyan, Surkhet

Karnali Province, Nepal

Invitation for Bids for the procument of Purchasing and Supply of Sanitary pads

15 बेडको अस्पताल भवनको निर्माणको लागि बोलपत्रको सम्बन्धी सूचना ।

Lekbeshi Municipality

Office of the Municipal Executive Kalyan, Surkhet

Karnali Province, Nepal

Invitation for Bids for the procument of Construction of 15-Bed Hospital Building

दस्तावेज: 

Pages