FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७६/७७

लेकवेशी नगरपालिकामा ब्युटि पार्लर सम्बन्धी ३ महिने बेशिक कोर्ष तालिम सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिकामा ब्युटि पार्लर सम्बन्धी ३ महिने बेशिक कोर्ष तालिम सम्पन्न भएको छ । लेकवेशी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र निकिता ब्युटिपार्लर तथा ट्रेनिङ सेन्टरको सहजिकरणमा सम्पन्न उक्त तालिममा ९ जना सहभागी रहेका थिए । मिति २०७६/०५/२६ गते लेकवेशी नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

Pages