FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७६/७७

गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणका लागी भएको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ताको नतिजा

बिभिन्न निर्माण कार्यहरूको खरीदको लागि बोलपत्रको आव्हान गरिएको ।

दस्तावेज: 

बिभिन्न निर्माण कार्यहरूको खरीदको लागि बोलपत्रको आव्हान गरिएको ।

नगर स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति ।

नगर स्तरीय विपत व्यवस्थापन समिति ।

Pages