FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७५/७६

समुदाय - प्रहरी साजेदारी कार्रयक्रम

नदि जन्य पदार्थको उत्खनन र निकासी सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सुचना

कृषि यन्त्र मिनिटिलर ५०% अनुदानमा वितरण गर्ने सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको सुचना

सबै वडा कार्यालय, उपभोक्ता समिति गठन तथा सिफारिस सम्बन्धमा

Pages