FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

७५/७६

विज्ञापन

एक नेपाली एक फलफूल बिरुवा रोपान अभियान सम्बन्धित

दस्तावेज: 

तालिममा सहभागी हुनकालागी आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धमा

घरेलु तथा साना उद्याेग विकास समितिको मिति २०७५/०८/२७ च नं २३७२  को पत्रानुसारको सुचना र आवेदन फारम यसै साथ संलग्न छ ।  इच्छुक महानुभावहरुले आ - आफ्नाे वडा कार्यालयमा गइ फारम भरी पेश गर्नुहोला ।

तालिमको विषयहरु :

१. शैलुन तालिम

२. डकर्मी तालिम

३. प्लम्विङ तालिम

दस्तावेज: 

नगर कृषि शाखाको दोश्रो चौमासिकको च्यापकटर वितरणकालागी प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा

मिनि टिलर वितरणका लागी समूह/सहकारी छनौट गरिएको

दस्तावेज: 

Pages