FAQs Complain Problems

७५/७६

लेकवेशी नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा सुरु ।

२०७६ आषाढ १० गते देखी लेकवेशी नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा सुरु भएको छ। लेकवेशी नगरपालिका नगरप्रमुख को सभाध्यक्षतामा सुरुभएको कार्यक्रममा लेकवेशी नगरपालिका नगर-उप प्रमुखले आ.व २०७६ को वार्षिक बजेट,निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

Pages