FAQs Complain Problems

७४/७५

लेकबेशी नगरपालिका को नगरकार्यपालिकाबाट स्विकृत भई सम्झौता भएका योजना हरुको विवरण

लेकबेशी  नगरपालिका को   नगरकार्यपालिकाबाट  स्विकृत  योजना हरुको  विवरण  तपसिल  बमोजिम रहेको व्यहोरा  अनुरोध  छ।

दस्तावेज: 

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी नगरपालिकाको सूचना

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी  नगरपालिकाले जारी  गरेको सूचना

दस्तावेज: 

फलफुलको बिरुवा वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको सूचना

 फलफुलको  बिरुवा   वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको  सूचना

दस्तावेज: 

Pages