FAQs Complain Problems

७४/७५

लेकबेशी नगरपालिका को तेश्रो नगर सभा सम्पन्न

लेकबेशी  नगरपालिका को तेश्रो नगर सभा २०७५ साल आषाढ १४ गते सम्पन्न भएको छ।  नगरसभा बाट  आर्थिक वर्ष २०७५।७६ का नीति  तथा कार्यक्रम को लागि जम्मा रु. ३८ करोड ५९ लाख ७१ हजार बिनियोजन गरिएको छ , जस मध्ये :

चालु तर्फ रु. २२ करोड ७६ लाख ३७ हजार ५ सय 

लेकबेशी नगरपालिका को बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र लेख हरु

लेकबेशी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

           आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कार्यान्वयन हुने उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका लागि कुल जम्मा रु ३८ करोड ५९ लाख ७१ हजार विनीयोजन गरिएकाे छ । कुल विनीयोजित वजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ २२ करोड ७६  लाख ३७  हजार ५ सय र पुजीगत तर्फ  १५ करोड ८३ लाख 33 हजार ५ सय विनीयोजन गरेको छु।

योजना मूल्याङ्कन तथा भुक्तानी सम्बन्धामा

मिति ०७५ असार १० गेत देखि १४ पछि 

दस्तावेज: 

Pages