FAQs Complain Problems

समाजिक विकास शाखा

कार्यालय शाखा फोन Email
भक्त बहादुर रोकाय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ३ नगर स्वास्थ्य शाखा 9848210811 rokayabhakta15@gmail.com
डिलमाया वाँकाबल प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर नगर स्वास्थ्य शाखा 9848088901 dilmayabakabal@gmail.com
लिला रिजाल प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर नगर स्वास्थ्य शाखा ९८६८०७२२०५ rijallila44@gmail.com
बर्षा सुनार प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर नगर स्वास्थ्य शाखा ९८४८०३८६३८ barshasunar52@gmail.com
यमुना कुमारी शाही प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर नगर स्वास्थ्य शाखा ९८१९९६७८४५ shahiyamuna850@gmail.com
पुजा सोनार स्वास्थ्य चौकी लेखफर्सा नगर स्वास्थ्य शाखा ९८२२५९०१४०
डिलकुमारी अधिकारी स्वास्थ्य चौकी साटाखानी नगर स्वास्थ्य शाखा ९८२२४१५६६३ adhikaridilmaya625@gmail.com
राजकुमारी योगी स्वास्थ्य चौकी साटाखानी नगर स्वास्थ्य शाखा ९८४८२२९१५९ yogirajkumari1995@gmail.com
हिरा रसाईली स्वास्थ्यचौकी नेटा नगर स्वास्थ्य शाखा ९८२५५८११६९
प्रतिमा बुढा स्वास्थ्यचौकी नेटा नगर स्वास्थ्य शाखा ९८१२५४०७९९ budhapratima613@gmail.com

Pages