FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सूचना तथा समाचार

सर्बसाधारणले Online घटना दर्ताको निबेदन कसरि दिने?

सर्बसाधारणले Online घटना  दर्ताको  निबेदन  कसरि दिने?

१. याँहा  गर्नुहोस्  => http://103.69.124.222:804/

लेकबेशी नगरपालिका को नगरकार्यपालिकाबाट स्विकृत भई सम्झौता भएका योजना हरुको विवरण

लेकबेशी  नगरपालिका को   नगरकार्यपालिकाबाट  स्विकृत  योजना हरुको  विवरण  तपसिल  बमोजिम रहेको व्यहोरा  अनुरोध  छ।

दस्तावेज: 

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी नगरपालिकाको सूचना

माछा मर्दा बिषादी प्रयोग नगर्न लेकबेशी  नगरपालिकाले जारी  गरेको सूचना

दस्तावेज: 

फलफुलको बिरुवा वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको सूचना

 फलफुलको  बिरुवा   वितरण सम्बन्धमा नगर कृषि शाखाको  सूचना

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकासित गरिएको ।

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयको मिति

दस्तावेज: 

Pages