FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन समिक्षा २०७८.७९ (प्रारम्भिक)

आ.व २०७8/७९ को वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम २०७९ कार्तिक १८ गते सम्पन्न भएको छ ।  यस वेवसाईटमा हाल प्रकाशित प्रतिवेदन प्रारम्भिक प्रतिवेदन  हो ।  पुनरावलोकन पश्चात यसलाई पु:न प्रकाशन गरिने छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: