FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

आ.व २०८१/८२ को वार्षिक बजेट पेश

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व २०८१/८२ को वार्षिक बजेट नगर उप-प्रमुख श्री विमला खड्लुक ज्यूले २०८१ आषाढ १० गते नगर प्रमुख श्री उमेशकुमार पौडेल ज्यूको आतिथ्यतामा  बसेको बैठकमा पेश गर्नु भएको छ । 

संक्षिप्त विवरण:

आर्थिक वर्ष २०८1/०८2 का लागि कुल जम्मा रु॰ 58 करोड ८2 लाख 59 हजार 6 सय 94 रुपैया,

कुल विनियोजित बजेट मध्ये चालु तर्फ 42 करोड 73 लाख 95 हजार र पूँजिगत तर्फ 16 करोड 8 लाख 64 हजार 6 सय 94 रुपैया विनियोजित ।

बजेटमा,

नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूका विद्यार्थीहरूको दिवा खाजाको व्यवस्थापन , नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि आवश्यक औषधी खरिद, सामुदायिक विद्यालयहरूमा आधारभूत तह (कक्षा 6-८) र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान, सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विपन्न छात्रछात्राहरूका लागि विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि छनोट भएका कक्षा ६ देखि १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसञ्चार, न्यानो झोला, सुरक्षित निःशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार लगायतका विषयहरु समाविष्ट छन्।

बैठकमा, उप प्रमुख ज्यूले लेकवेशी नगरपालिकाको विनियोजन विद्येयक २०८१,  आर्थिक विद्येयक २०८१ लाई अनुमोदनका लागि सभामा पेश गर्नु भएको छ भने सामाजिक विकास समिति संयोजक श्री प्रतिमान बाँकावल ज्यूले  शिक्षा ऐन २०७८ को संशोधनका लागि विद्येयक प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

सभाको तेश्रो बैठक २०८१ आषाढ २८ गते बस्नेछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: