FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

विवरण पेश गर्ने बारे

दस्तावेज: 

योजना सम्झैता प्रक्रिया

योजनामा चाहिने सम्झोताका लागि आवश्यक कागजातह्रररु
योजना फरफारकका लागि आवश्यक कागजातहरु
नयाँ खाता खाेल्ने सिफारिस माग गर्न चाहिने प्रिक्रिया

लेकवेशी नगरपालिका अार्थिक कार्यविधि, निर्देशिका २०७४

लेकवेशी नगरपालिका अार्थिक कार्यविधि, निर्देशिका २०७४

दस्तावेज: 

Pages