FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व २०८०/०८१ को भुक्तानी/निकासा बन्द गर्ने सम्बन्धमा ।

उपस्थिति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

कार्यपालिका बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा । श्री नगर कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु सबै ।

अ‍.हे.ब. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशत गरिएको सूचना

विद्यालयका प्रधानअध्यापक तथा शिक्षकहरुक लागी ३ दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न

विद्यालयका प्रधानअध्यापक तथा शिक्षकहरुक लागी ३ दिने क्षमता विकास तालिम २०८१ जेष्ठ २७ गते लकेवेशी नगरपालिका सभाहलमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई ICT, EMIS र लेखा प्रणाली सम्बन्धि तालिम प्रदान गरिएको छ । तालिमले विद्यालयमा भएका सूचना प्रविधि सम्बध्द सामग्रीहरुको प्रयोग तथा विद्यालयले o

Pages