FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद कार्यालय शाखा ईमेल फोन नं
विनोद वि.क. जन स्वास्थ्य निरीक्षक आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र वडा नं २ स्वास्थ्य शाखा binodbc2043@gmail.com 9848112688
टंकप्रसाद पंगाली हे.अ नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्वास्थ्य शाखा tankapangali6@gmail.com ९८६७७५८४३८
टोप बहादुर थापा मगर सि.अ.हे.व स्वास्थ्य चौकी लेखफर्सा स्वास्थ्य शाखा ९८४४८११४२२
यशोदा पुन सि.अ.हे.व स्वास्थ्यचौकी कल्याण स्वास्थ्य शाखा yashoda12pun@gmail.com ९८४८१५९७८८
निरञ्जनकुमार वाग्ले सि.अ.हे.व नगर कार्यपालिकाको कार्यालय स्वास्थ्य शाखा ९८१५५६४१११
भरत प्रसाद पाण्डे सहायक लेखापाल नगर कार्यपालिकाको कार्यालय आर्थिक प्रशासन शाखा pandeybharat533@gmail.com 9848111533
चन्द्रकला भट्टराई सि.अ.हे.व प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर chandradevkota21@gmail.com ९८६६२०८२७६
लालमति चलाउने सि.अ.न.मी प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर स्वास्थ्य शाखा lalmatichalaune@gmail.com ९८४८११८४९०
भावना कार्की सि.अ.हे.व स्वास्थ्य चौकी लेखफर्सा bhawanakarki598@gmail.com ९८४८२७६६०८
पवित्रा कुमारी अधिकारी सि.अ.न.मी स्वास्थ्य चौकी साटाखानी ९८४४८१३०३२
जमुना कुमारी बुढा सि.अ.न.मी स्वास्थ्यचौकी कल्याण स्वास्थ्य शाखा ९८१९५६५२९१
लिला पुरी सि.अ.न.मी स्वास्थ्यचौकी कल्याण स्वास्थ्य शाखा lilapuri9@gmail.com ९८६८३५१८५४
खिमकुमारी शर्मा सि.अ.न.मी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. १० स्वास्थ्य शाखा 9848284235
शर्मिला खत्री सर्वेक्षक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय नापी शाखा sarmilakhatari@gmail.com 9840342887
खुम प्रसाद आचार्य का.स वडा नं १० ९८६४९८८५४५
भुवन भारती ल्याब टेक्निसियन प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर स्वास्थ्य शाखा khusbp@gmail.com ९८५८०५३०५५
प्रेम बहादुर पुन ल्याब टेक्निसियन स्वास्थ्य चौकी लेखफर्सा स्वास्थ्य शाखा prempun2042@gmail.com ९८६८०००८१४
याम न्यौपाने अ हे ब प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर स्वास्थ्य शाखा ९८६८०००८१४
डिलमाया जि.सी. ल्याब टेक्निसियन स्वास्थ्यचौकी कल्याण स्वास्थ्य शाखा dilmayatamag819@gmail.com ९८१४५७५३९८
भावना खड्का अ हे ब स्वास्थ्य चौकी लेखफर्सा स्वास्थ्य शाखा bhawanakarki598@gmail.com ९८४८२१०२३८
धनसरी कुमारी पुलामी अ न मी स्वास्थ्य चौकी लेखफर्सा ९८४८०३८६३८
योगेन्द्र राना अ हे ब प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर स्वास्थ्य शाखा ranayogendra9@gmail.com ९८१६५४६५६८
रमेश सुनार अ हे ब आधारभुत स्वास्थ्यकेन्द्र वडा नं २ स्वास्थ्य शाखा rameshrajreman123gmail.com ९८२५५९८४८३
धनराज आचार्य अ हे ब आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ७ स्वास्थ्य शाखा ९८०४५२९११९
सिमोन हिस्की अ हे ब आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ८ hiskisoyam@gmail.com ९८१९५३४२१२
सीता कुमारी थापा अ हे ब सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रानागाउँ स्वास्थ्य शाखा ९८१२४८६६९५
विपना के.सी पब्लिक हेल्थ नर्स नगर कार्यपालिकाको कार्यालय नगर स्वास्थ्य शाखा bipanag713@gmail.com ९८६८२२४६४४
चन्द्र बहादुर राना मगर सर्वेक्षक नगर कार्यपालिकाको कार्यालय नापी शाखा ranachandru123@gmail.com 9804546162
रेशमकुमार वली अमिन नगर कार्यपालिकाको कार्यालय नापी शाखा oliresham55@gmail.com 9868604006
चन्द्रबहादुर राना अ हे ब प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर स्वास्थ्य शाखा
मनिषा हिस्की अ हे ब आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. १० 98455629983
रणबहादुर हिस्की अ हे ब स्वास्थ्य चौकी साटाखानी स्वास्थ्य शाखा 9867876621
भक्त बहादुर रोकाय अ हे ब आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र वडा नं. ३ स्वास्थ्य शाखा rokayabhakta15@gmail.com 9848210811
डिलमाया वाँकाबल अ हे ब प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर स्वास्थ्य शाखा dilmayabakabal@gmail.com 9848088901
लिला रिजाल अ न मी प्रा.स्वा.के. , दशरथपुर rijallila44@gmail.com ९८६८०७२२०५

Pages