FAQs Complain Problems

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

weight: 
-255

विपना के.सी

Image: 
ईमेल: 
bipanag713@gmail.com
फोन: 
९८६८२२४६४४
Section: 
नगर स्वास्थ्य शाखा

भरत प्रसाद पाण्डे

Image: 
ईमेल: 
pandeybharat533@gmail.com
फोन: 
9848111533
Section: 
आर्थिक प्रशासन शाखा

Pages