FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सूचना तथा समाचार

लेकवेशी नगरपालिकाको आवधिक योजना तयारीका लागि पूर्व कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिकाको आवधिक योजना तयारीका लागि पूर्व कार्यशाला गोष्ठी मिति २०८० बैशाख ११ गते 

लेकवेशी नगरपालिकाको दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षण सम्पन्न

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व २०७९/८० को दोश्रो चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई र  सामाजिक परिक्षण लेकवेशी नगरपालिकाको आयोजना र  सक्रिय परामर्श सेवा प्रा.लि को सहजीरणमा  मिति २०८० बैशाख ०३ गते साना किसान सहकारी लि.

Pages