FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व २०८१/०८२को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम नगरसभा द्वारा स्वीकृत

लेकवेशी नगरपालिकाको आ.व २०८१/०८२को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम  २०८१ आषाढ ०९ गते लेकवेशी नगरपालिका सभाहलमा नगर प्रमुख श्री उमेश कुमार पौडेल ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको १५ औं नगरसभाले स्वीकृत  गरेको छ ।  नीतिमा शिक्षामा सुधार, सु-शासनमा जोड , कर्मचारी क्षमता अभिबृध्दि, प्रभावकारी सेवा प्रवाह,  वातावरण संरक्षण र फोहोरमैला ब्यवस्थापन लगायतका विविध विषयहरुलाई समेटेको छ । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: