FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

COVID-19 संक्रमण ब्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागी बैठक हुने

मिति : २०७८ बैशाख १६ गते

सहभागी हरु : विपद ब्यवस्थापन  समिति सदस्यहरु 

समुय : विहान ११ बजे 

स्थान : लेकवेशी नगरपालिका सभाहल

आर्थिक वर्ष: