FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

लेकवेशी नगरपालिका COVID-19(temporary)

CMIS मा सम्पुर्ण डाटा हरु अद्यावधिक हुने चरण मा रहेको समेत जानकारी गराईन्छ।

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1naBLg9QEvBlcVUaZ-zjDxNwV41UEjaiLjiNOa8fYLOo/edit?usp=sharing

आर्थिक वर्ष: