FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

बजेट तथा कार्यक्रम

लेकबेशी-नगरपालिकाको-नितिकार्यक्रम-तथा-बजेट

दिइएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

दस्तावेज: 

लेकबेशी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम

           आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कार्यान्वयन हुने उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका लागि कुल जम्मा रु ३८ करोड ५९ लाख ७१ हजार विनीयोजन गरिएकाे छ । कुल विनीयोजित वजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ २२ करोड ७६  लाख ३७  हजार ५ सय र पुजीगत तर्फ  १५ करोड ८३ लाख 33 हजार ५ सय विनीयोजन गरेको छु।

संसाेधित बजेट

यस लेकवेशि नगरपालिकाको  मिति २०७४।०३।३० गते को योजना तर्जुमा तथा सभाकाे बजेट तथा कार्याक्रम संसाेधन भएकाले ‍‍‍‍‍

दस्तावेज: 

वडाकाे योजनाहरु

Pages