FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ०८०/०८१

दस्तावेज: 

लेकवेशी नगरपालिकाको १३ औं नगरसभा सुरु

लेकवेशी नगरपालिकाको १३ औं नगरसभा आज २०८० आषाढ १० गते देखि सुरु भएको छ । नगर प्रमुख श्री उमेश कुमार पौडेल ज्यूको सभाध्यक्षतामा सम्पन्न आजको पहिलो बैठकमा नगर उप प्रुमख तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक श्री विमला खड्लुक ज्यू ले आ.व २०८०/८१

आ.व. ०७९-८० वार्षिक निति,कार्यक्रम तथा बजेट

आ.व २०७८/७९ को योजनाा र बजेट

दस्तावेज: 

लेकवेशी नगरपालिकाको आ व २०७७/७८ को निती तथा कार्यक्रमहरु

Pages