FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

दरखास्त फारम

दरखास्त दस्तुर बुझाउने स्थानः लेकवेशी नगरपालिकाको कार्यालय वा प्राइम कमर्सियल बैंक, लेकवेशी शाखा, दशरथपुर सुर्खेत, ग.१.१ आन्तरिक राजश्व खाता नं. ०६१००४७४CA मा पनि बुझाउन सकिनेछ । बैंक दाखिला गरेकोमा सक्कल भौचर राख्नुपर्नेछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: