FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

COVID ब्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागी प्रयास

आज : नगरपालिका अन्तरगतका १० वटै वडामा COVID-19 रोग सम्बन्धि जनचेतनामुलक सूचना प्रचार प्रसार हुने(२०७८ बैशाख १७ र १८ मा )

लेकवेशी नगरपालिका वडा नं ४ मा आईसोलेसन निर्माणका लागी छलफल हुने ।

आर्थिक वर्ष: