FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सूचना तथा समाचार

योजना सम्झैता प्रक्रिया

योजनामा चाहिने सम्झोताका लागि आवश्यक कागजातह्रररु
योजना फरफारकका लागि आवश्यक कागजातहरु
नयाँ खाता खाेल्ने सिफारिस माग गर्न चाहिने प्रिक्रिया

लेकवेशी नगरपालिका अार्थिक कार्यविधि, निर्देशिका २०७४

लेकवेशी नगरपालिका अार्थिक कार्यविधि, निर्देशिका २०७४

दस्तावेज: 

Pages