FAQs Complain Problems

Revenue/ Foreign Aid

सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बुझ्न नसक्ने लाभग्राहिहरुका लागि लेकवेशी नगरपालिकाको समन्वयमा प्राईम कमर्शियल बैंक लेकवेशी शाखाद्वारा नगद वितरण शिविर

लेकवेशी नगरपालिका वडा नं.५ मा शारिरिक तथा अन्य अशक्तताको कारण बैंकमा आई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम बुझ्न नसक्ने लाभग्राहिहरुका लागि लेकवेशी नगरपालिकाको समन्वयमा प्राईम कमर्शियल बैंक लेकवेशी शाखाद्वारा नगद वितरण शिविर मार्फत उक्त भत्ता वितरण गर्दै

आर्थिक वर्ष: