FAQs Complain Problems

बिरामी पशुपन्छी दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
पशु सेवा शाखा प्रमुख वा शाखा प्रमुखले तोकेको ब्यक्ति
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यालय, कल्याण
सेवा शुल्क: 
निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

-

प्रक्रिया: 
  • पर्चा काट्ने
  • चेकजाँच गर्ने
  • आषधि दिने प्रविधिक खटाउने