FAQs Complain Problems

पशुपालन समुह दर्ता नविकरण

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ पशु शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
नगरपालिकाको कार्यालय, कल्याण
सेवा शुल्क: 
रू.३००/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • समुहको निवेदन
  • नविकरण गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि
  • प्रमाण पत्र
प्रक्रिया: 
  • निवेदन तोक आदेश गर्ने
  • नविकरण, अभिलेखिकरण